Guangzhou New Apparel Trade Company Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
3 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.6/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.5%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $160,000+ trực tuyến
Cộng tác
20
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Jennifer